Tampó Image No Tinta núm. 20

Mida feltre: 9 x 19 cms.

Tampó metàl·lic No Tinta, Marca Image. Especial per a Fàbriques, magatzems i Tallers...

Mida Feltre:  9 x 19 cms.  Adient per tot tipus de tintes.