Placa Mascota M-507

M-507 40 X 25 M/M
COLOR ROSA

10.9

Placa de mascota gravada amb làser.  Al·lumini anoditzat  d'1 m/m de gruix.

Opció de gravació a 1 ó 2 cares (al mateix preu)

Es subministra amb volandera metàl·lica o cadeneta.   

Anota les dades a gravar de la teva mascota: Nom, telèfon o el que vulguis. 

Papirona

En línia

Papirona

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

10:10